Giáo viên

Giáo viên của chúng tôi là những nhà nghiên cứu, có năng lực, giàu kinh nghiệm và tận tâm. Các giáo viên không chỉ có nhiều kinh nghiệm giảng dạy mà còn sở hữu kỹ năng ngoại ngữ xuất sắc giúp họ có thể sử dụng thoải mái tiếng Anh và tiếng Trung, đồng thời họ cũng tích cực trong việc phát triển tài liệu giảng dạy, những thành tích và khả năng của họ đã tạo nên danh tiếng cho họ.

Giới thiệu