Khóa học 2 năm (để chuẩn bị chuyển tiếp lên trường đại học, chuyên môn)

Đây là khóa học để hướng tới học chuyển tiếp lên các trường đại học, trường chuyên môn, viện đại học của Nhật. Học tốt đều 4 kỹ năng cần thiết (nghe, nói, đọc, viết) để tiến tới năng lực tiếng Nhật cần thiết dùng trong việc học tập và nghiên cứu mang tính lý luận ở các cơ sở giáo dục như đại học của Nhật…vv…, củng cố một cách hệ thống hơn nữa năng lực, thói quen học tập tiếng Nhật của bản thân.

Chúng tôi cũng cũng cấp chương trình đào tạo tiếng Nhật chuyên sâu để phục vụ cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT), và kỳ thi dành cho du học sinh Nhật (EJU).Chúng tôi sẽ lên lịch trình học tập theo năm, từ lúc học sinh quyết định học lên tiếp, cho đến lúc dự thi; sẽ hướng dẫn thật tỉ mỉ về sinh hoạt, quản lý học tập, phỏng vấn thử…vv…

Khóa học 1 năm 6 tháng (để chuẩn bị chuyển tiếp lên trường đại học, chuyên môn)

Bằng cách sử dụng giáo trình, học sinh sẽ được học từ kiến thức tiếng Nhật cơ bản, rồi củng cố hơn nữa kiến thức cơ bản đó, để biến nó thành nền tảng vững chắc, vận dụng vào thực tế. Chúng tôi sẽ lập nên khóa học cơ bản, và nâng cao năng lực cơ bản ấy thông qua giáo trình, giúp cho học sinh vận dụng một cách có hệ thống và vững chắc 4 kỹ năng “ nghe, nói, đọc, viết”

Chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu: không chỉ giúp cho học sinh có một năng lực nhằm thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1 để vào được trường đại học, hay chuyên môn, mà còn giúp cho học sinh có năng lực để hiểu biết về đời sống xã hội Nhật Bản, những tập quán sử dụng tiếng Nhật trong công việc, văn hóa Nhật Bản.